Styrelsen


Här är en lista på oss i Styrelsen och våra mejladresser. Tveka inte att kontakta någon av oss om ni har frågor om vårt arbete eller idéer om fiber och samarbete.

Ordförande, Christer Persson, Norra Vilske Fiber. christer.pe@telia.com

Kassör, Stig Fagersson. Fiber Falbygden. stigf49@gmail.com

David Frid. Luttra fiber. info@ledsgarden4.se

Anders Johansson. Dalabygdens fiber. anders.u.r.johansson@hotmail.se

Andreas Karlsson. Norra Mösseberg. odegarden4karlsson@gmail.com

Robert Johansson. Åslebygdens fiber. melltorp.robert@gmail.com

Conny Johansson. Fiber Falbygden. conny.johansson@lofthouse.se

Anders Nyqvist. Brunnhem-Segerstad Bredband. anders.nyqvist@volvo.com