Styrelsen


Här är en lista på oss i Styrelsen och våra mejladresser. Tveka inte att kontakta någon av oss om ni har frågor om vårt arbete eller idéer om fiber och samarbete.

Ordförande, Christer Persson, Norra Vilske Fiber. christer.pe@telia.com

Sekreterare, Stig Fagersson. Fiber Falbygden. stigf49@gmail.com

Kassör, David Frid. Luttra fiber. info@ledsgarden4.se

Britt-Marie Sandahl. Fiber Falbygden. bittesandahl@gmail.com

Anders Johansson. Dalabygdens fiber. anders.u.r.johansson@hotmail.se

Andreas Karlsson. Norra Mösseberg. odegarden4karlsson@gmail.com

Robert Johansson. Åslebygdens fiber. melltorp.robert@gmail.com

Conny Johansson. Fiber Falbygden. conny.johansson@lofthouse.se

Joel Grafström. Påverås-Marka fiber. joel@torsson.se